KVKK HAKKINDA ÖN BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile, veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmakla birlikte kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için de bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. İşlenen kişisel verilerle ilgili bilgilendirmeyi ifade etmekte olan aydınlatma yükümlülüğü, kişisel veri işlemenin hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Kuzey Ege Kurs olarak hazırladığımız kişisel verilileriniz ile ilgili gizlilik politikamızı okumanızı rica ederiz.

Kullanılan Kişisel Verileriniz

Kategori İşlenen Veriler
Eğitim Sitemizin "Sınav Başvuruları" bölümünde bulunan "Sınıf" ve "Okul" bilgileri.
Kimlik Sitemizin "Sınav Başvuruları" bölümünde bulunan "Ad" ve "Soyad" ve "İletişim" bölümünde bulunan "İsim" bilgileri.
İletişim Sitemizin "Sınav Başvuruları" bölümünde bulunan "Telefon", "Email" ve "İletişim" bölümünde bulunan "Telefon" ve "Email" bilgileri

Kişisel Verilerinizin Kullanılma Amacı

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz kurumumuz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz, kurum hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, öğrenci edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, kurum faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, Öğrenci istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme olmak üzere KVKK bu hakları sağlamaktadır

Kişisel Verileriniz Hakkında İletişime Geçmek İçin

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile "Paşa Mahallesi Tahir Ün Caddesi 125.Sok No: 2 Kat: 3/4 Akhisar" adresine bizzat elden iletebilir, bilgilendirme için telefon ile ulaşabilir ve e posta yoluyla güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.